Team 2

Avancerade militära applikationer, skärmade kablage, små stift, avancerade lödningar, svåra limningar, montering av formgods, ESD-hantering.

Detta och många andra moment ”kläms” fram i denna grupp. Denna grupp likväl som övriga arbetslag är genom sin kundfokusering flexibla till max.