Komax 433 / 40

Komax 433 / 40

Trycket på vår första 433 blev högt redan från början och var en så kallad ”flaskhals” i vår produktion. Därför investerade vi i en maskin till.

Det innebär inte minst en trygghet för våra kunder då vi kan leverera stora kvantiteter kablar på kort tid. Komax 40 använder vi till specialuppdrag, det är den trots sin ålder mycket bra på.