Historik

Tranås Industrikablages historia sträcker sig ca 30 år bakåt i tiden.

1985 Stiga AB frågade sin elinstallatör, vårt f,d, systerbolag om vi var intresserade av att starta kablagetillverkning.

1986 Bildades ett eget bolag, Tranås Industrikablage, för att där utveckla kablageproduktionen.

1986-93 Vi växte årligen med företag från ett antal branscher. Vi flyttar dessa år 5 ggr inom Tranås.

1993 Vi köper grovkablagetillverkningen från ABB kabel Nässjö. Vi flyttar till och köper nuvarande fastigheten av Tranås kommun.

1996 Certifierar vårt kvalitetsarbete enligt EN-ISO 9002:1994

2000 Certifierar vårt miljöarbete enligt EN-ISO 14001:1996

2002 Certifierade kvaliteten enligt EN-ISO 9001:2000

2005 Vi gör vår största investering någonsin, en avancerad kablageautomat monteringsmaskin Komax 633/655 som har en ny blockningsfunktion. Samtidigt layoutar vi om hela produktionen för ett rationellt flöde.

2006 20 år i branschen firas med besök hos produktionskollegorna i Litauen.

2007 Vi når 50 mkr i omsättning.

2008 Värsta lågkonjunkturen sedan 30-talet drabbar oss och hela världen.

2009 Vi flyttar grovkablaget till Malmgatan.

2011 Vi bygger entresolplan med ytterligare 25-30 arbetsplatser. Färdigt till 25-års-jubileet.

2021 Vi byter ägare och blir en del av HP Tronic Group.