Know-how

Know-how

För oss känns det naturligt att satsa på produktion i Sverige.

Främsta anledningen är att vi vill behålla produktionskunskapen hos oss. Den satsningen innebär dock ett undantag och det är i syfte att möta våra kunders önskemål. Vi har även ett utmärkt produktionssamarbete i Litauen.

Bästa teknik, smart organisation, högsta kvalitet, flexibla leveranser, hög produktivitet ska kompensera att vi alla, kunder som leverantörer, vill ha huvuddelen av produktion i Sverige.