Kablagemaskiner

Kablagemaskiner

Vi satsar gärna på den senaste tekniken i våra maskiner.

Att samla ett antal kunder som själva inte belägger eller vill finansiera egna maskiner är det vi brukar poängtera gör att kablageföretag skapas. Med vår stora bredd av olika maskiner kan vi leverera det mesta i kablagebranschen.