Kundfokus

Kundfokus

Ibland hör vi att kundfokus sitter i våra väggar.

Interna meningsskiljaktigheter handlar alltid om kundens bästa som kan bli ännu bättre.