Organisation

Organisation

Med kvalitets- och miljöcertifieringar invävda i vår verksamhet bygger vi vår organisation genom fem arbetslag.

Med erfarenhet och kompetens stöds våra arbetslag av så kallade supportpersoner – en ”lean”-organisation som leder till en effektiv produktion.