Besök och leveransadress

Kontaktuppgifter

Annelie Ottosson

Annelie Ottosson

Platschef

Andreas Edefors

Andreas Edefors

Försäljning

Anna Brage

Anna Brage

Kundorder & Produktionsplanering

Katarina Olsson

Katarina Olsson

Inköp

Jessica Friberg

Jessica Friberg

Logistik & Avrop

Josefin Schnorrenberger

Josefin Schnorrenberger

Kvalitet & Miljö, Produktionsteknik

Björn Karlsson

Björn Karlsson

Fastighet & Ankommande gods

Filip Johansson

Filip Johansson

Ekonomi

Stefan Hörberg

Stefan Hörberg

VD