Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet är för oss den nivå som kund och leverantör kommer överens om att produkten ska omfatta.

Då måste kund och leverantör:

  • Förstå varandra
  • Ha någorlunda samma kultur
  • Lätt att kommunicera