Certifieringar

Industrikablage certifierades redan 1996 enligt ISO’s kvalitetssystem.

Sedan dess har en ständig uppgradering av kvalitetsarbetet skett. Den nya ISO 9001:2000, med både kund- och processfokusering samt krav på ständiga förbättringar infördes redan Oktober 2002.

Miljöfrågor kommer allt mera i fokus. Det är ett ansvar hos varje företag att värna om den inre och yttre miljön, dels för att skapa en så bra arbetsmiljö för de anställda som möjligt, dels för att bidra till en bättre totalmiljö. Det är också en trygghetsfaktor för våra kunder, att deras leverantör tar fullt ansvar i miljöfrågorna kring deras produkter. Miljöcertifiering enligt ISO 14001 skedde under maj månad år 2000.

Certifikat (SV) [2023-2026]
Certifikat (ENG) [2023-2026]