GDPR

Vad är GDPR?

GDPR (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Vill du läsa mer om GDPR, se Datainspektionens hemsida.

Principer för vår personuppgiftsbehandling

Vi ska vara ansvarsfulla i vår hantering av personuppgifter, oavsett om det gäller anställda, kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners.

Insamling av personuppgifter sker utifrån laglig grund, uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller via samtycke.

Som anställd, kund eller leverantör kan du vända dig till VD, IT-ansvarig eller personalansvarig om du har frågor eller vill hävda någon rätt.

Om du inte är nöjd med det svar du får från oss har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.