HP Tronic förvärvar Tranås Industrikablage

HP Tronic förvärvar 100% av aktierna Tranås Industrikablage AB januari 2021.

Tranås Industrikablage passar in i vår förvärvsstrategi – teknologiskt, geografiskt och kompetensmässigt, säger Stefan Hörberg, Koncernchef & VD HP Tronic Group.

”Det är ett välskött bolag med utmärkta kundrelationer och förvärvet utgör ett viktigt steg i HP Tronics framtida utveckling.”

– Enheten i Tranås skapar ett viktigt fotfäste för HP Tronic i regionen och öppnar dörrar för nya affärer.

– Förvärvet omfattar en komplett maskinpark för kablage upp till 240 mm2.

– Förvärvet ger ökade möjligheter för HP Tronic att aktivt deltaga i nästa steg av elektrifieringen av ett hållbart samhälle.

”På Tranås Industrikablage ser vi affären som en förstärkning inför fortsatt utveckling av företaget och ett offensivt sätt att möta framtiden. Vi ser positivt på att vara en del av en internationell koncern eftersom det ger ökade möjligheter att bredda och förbättra vårt erbjudande till kunderna och därmed stärka vår konkurrenskraft”, säger Börje Fransson, VD för Tranås Industrikablage.

Beskrivning av Tranås Industrikablage, affären.

Förvärvet omfattar en produktionsanläggning med en komplett maskinpark för kablage i Tranås inklusive fastighet, som erbjuder tillverkning av kablage, kabelstammar, kabelsatser och avancerad systemmontering till välrenommerade industrikunder.

Kort om HP Tronic                                                                                

HP Tronic erbjuder utveckling, tillverkning och logistik av kablage, styr- och testsystem för industriella applikationer.
Hållbarhet ska gälla i allt vårt handlande, från första affärskontakt och genom produktens hela livscykel.

HP Tronic Group har idag verksamhet i Ljungby, Lund, Suzhou (Kina), Ruse (Bulgarien) samt Pune (Indien) med en omsättning på ca 700 MKR.

Fler nyheter